Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο προϊόν ή θέλετε να επιστρέψετε τυχόν ελαττωματικά προϊόντα, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Αλλαγή προϊόντος

Κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, με την απόδειξη αγοράς που συνοδεύει το προϊόν. Επιπλέον, τα προϊόντα που θα αλλαχθούν θα πρέπει να επιστραφούν άθικτα, μέσα στη συσκευασία τους, χωρίς να έχουν ανοιχτεί ή συναρμολογηθεί – μιας και τα προϊόντα θα μπουν πάλι στο ράφι προς πώληση – και τα προϊόντα που θα αγοραστούν θα πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

Για τα εποχιακά είδη, όπως τα Χριστουγεννιάτικα, Αποκριάτικα, Πασχαλινά, Καλοκαιρινά /είδη θαλάσσης και τα σχολικά, δεν ισχύει η δυνατότητα αλλαγής μετά την πάροδο των συγκεκριμένων χρονικών περιόδων.

Τα μεταφορικά της επιστροφής και αποστολής των νέων προϊόντων επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

Ελαττωματικό προϊόν

Κάθε προϊόν που διατίθεται προς πώληση προέρχεται από αξιόπιστους κατασκευαστές και έχει ελεγχθεί, όπου αυτό είναι δυνατό, για τυχόν ελαττώματα. Κατά την παραλαβή του προϊόντος είστε υποχρεωμένοι να επιθεωρήσετε άμεσα το προϊόν και να ελέγξετε την καλή λειτουργία του, διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσης του (εφ’όσον παρέχονται). Στην περίπτωση που, παρ’όλη τη φροντίδα μας, διαπιστώσετε ότι παραλάβατε ελαττωματικό προϊόν, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:

 • Κάθε επιστροφή για αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών προϊόντων θα πρέπει να γίνει μέσα σε 3 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής τους, με την απόδειξη αγοράς που συνοδεύει το προϊόν. Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν προσκομιστεί η αρχική συσκευασία του (έτσι ώστε να μπορεί να επιστραφεί το προϊόν στην προμηθεύτρια εταιρία) και μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος.
 • Η δυνατότητα αντικατάστασης παρέχεται υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας του ιδίου προϊόντος κατά τον χρόνο επιστροφής. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο το ίδιο προϊόν, θα σας προτείνουμε να επιλέξετε ένα άλλο από το κατάστημα.
 • Για προϊόντα με εργοστασιακή εγγύηση, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το πού θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αντικατάσταση ή τη διόρθωσή τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αντικατάσταση πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε επικοινωνήσει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω e-mail εντός της προθεσμίας επιστροφής.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) για τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας στο κατάστημα της επιχείρησης ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στη διεύθυνση που θα βρει εδώ. Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 • Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).
 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new») όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα, φθορές/αλλοιώσεις ή άλλες ενδείξεις παραβίασης. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 • Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@odosermou.gr και η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει απαντώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πελάτη την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.
 • Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης και της παραλαβής των επιστρεφομένων, η επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η επιχείρηση, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η επιχείρηση κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
 • Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η επιχείρηση έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.
 • Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την επιχείρηση, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε επιχείρηση δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.
 • Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. παιδικά καλλυντικά) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.
 • Σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές και παιχνιδομηχανές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) βιβλία, δ) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games).

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μετά την αποστολή της παραγγελία σας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής πληρωμής, μπορείτε να επιλέξετε «Ακύρωση».
 • Αν έχετε ολοκληρώσει και εξοφλήσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλά δεν έχει γίνει η τιμολόγησή της, μπορείτε να την ακυρώσετε επικοινωνώντας με το info@odosermou.gr αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί, τότε δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της παρά μόνο η αντικατάσταση των προϊόντων με άλλα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Και πάλι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το info@odosermou.gr για να διατυπώσετε το αίτημά σας.